מיאון אחריות לאתר

תנאי שימוש: כל התוכן המובא באתר זה נועד למטרות הסברה וחינוך בלבד. אתר זה אינו מספק ייעוץ רפואי. המידע הניתן באתר אינו מהווה תחליף או חלופה לטיפול רפואי מקצועי או לקבלת ייעוץ רפואי מקצועי. אין תחליף לטיפול רפואי וייעוץ אישי מהרופא האישי שלך. כנמען של המידע באתר זה, אינך מקיים יחסי רופא/מטופל עם ד"ר ב. סמאדי, או כל רופא לצורך כך, אשר עשוי להופיע באתר זה.

זכויות יוצרים: אתר זה וכל התוכן המוצג בו מוגן על ידי זכויות יוצרים תחת החוק בארה"ב ומחוצה לה. התוכן נשאר קניינו של ד"ר דיוויד ב. סמאדי. כל שימוש בתוכן ללא אישור של ד"ר דיוויד ב. סמאדי, מהווה הפרה של זכויות היוצרים, תנאי השימוש ואף סימני המסחר וחוקים אחרים.

תנאי שימוש: בשימוש באתר זה, אתה מבין שקראת והסכמת לתנאי השימוש.

להזמין פגישה עם ד"ר דוד סמאדי: