Dennovilier's Fascia

בסרטון זה ד"ר סמאדי מציג את החלק האחורי של הערמונית, או Dennonvilier’s fascia, במהלך כריתת ערמונית רובוטית. סמאדי אומר שהוא בטוח שהטכנולוגיה הרובוטית של da Vinci היא העתיד של ניתוח הערמונית. אחד השיפורים הגדולים המתאפשר על ידי ניתוח רובוטי, על פי ד"ר סמאדי, הוא טווח גדול של תנועה, המאפשר שימור עצבים משופר במהלך ניתוח הערמונית.

       בחזרה עדויות      

להזמין פגישה עם
ד"ר דוד סמאדי: