Dennovilier's Fascia

בסרטון זה ד"ר סמאדי מציג את החלק האחורי של הערמונית, או Dennonvilier’s fascia, במהלך כריתת ערמונית רובוטית. סמאדי אומר שהוא בטוח שהטכנולוגיה הרובוטית של da Vinci היא העתיד של ניתוח הערמונית. אחד השיפורים הגדולים המתאפשר על ידי ניתוח רובוטי, על פי ד"ר סמאדי, הוא טווח גדול של תנועה, המאפשר שימור עצבים משופר במהלך ניתוח הערמונית.

Dennovilier's Fascia
דרג את הפוסט הזה

       בחזרה עדויות      

להזמין פגישה עם
ד"ר דוד סמאדי: